Bag børstemønsteret

Vi udnytter børstehårenes bevægelsesdynamik
 og sætter nye standarder for rengøringseffektivitet

Hvad betyder det?

.

 • Enestående rengøringsevne
  • Børstehårsunits er placeret i mønstre som er tilpasset den måde de enkelte børster bruges og bevæges på.
 • Formen på børstehårsunits øger effektiviteten
  • Forskellige rengørings præstationer afhængigt af bevægelsesretningen
 • Omfattende tests dokumenterer børsternes enestående effektivitet.
  • Har bestået samtlige sammenlignende tests med forskellige typer snavs.

Hvad er fordelene for slutbrugeren?

.

 • Rengøringsredskaberne er mere effektive i brug
  • Øget sikkerhed og mindre risiko for krydskontaminering
  • Reduceret tidsforbrug til rengøring
  • Ergonomisk design forbedrer håndteringen
 • Tryghed 
  • Hygiejnisk rengøring af høj standard
  • Nye standarder for sikkerhed, tryghed og hygiejne
  • Al fornøden dokumentation på plads

Forskellige mønstre til forskellige formål

Gulvskrubbe og kost

Håndbørste

Støvekost

Grundigt testet og dokumenteret

Se, hvor effektivt
det er i praksis