Hvad betyder det:

.

 • Rengøringsredskaber er fremstillet på baggrund af hygiejniske designprincipper
  • Let at rengøre
  • Placeringen af børstehårsunits gør det lettere at rengøre, tørre og kontrollere redskaber
  • Glat overflade
  • Ingen spidse vinkler
  • Opfylder kravet om at bruge rengøringsredskaber, som har et "hygiejnisk design" som anført i de nye "Global Standards for Food Safety", BRC, 7. udgave (jan. 2015) og i ISO/TS 22002-1:2009 (2013) Basisprogrammer for fødevaresikkerhed.
 • Redskaberne gør det let at gøre rent og er lette at rengøre

Hvad er fordelene for slutbrugeren:

.

 • Rengøringsredskaberne er lettere at rengøre
  • Øget tryghed og mindre risiko for krydskontaminering
  • Færre kasserede produkter og tilbagekaldelser af produkter samt mindre affald
  • Tidsbesparelse i forhold til rengøring af rengøringsredskaberne

Forskellen

Der anvendes vandturbulens til rengøring af sprækken, hvor børstehårene er fastgjort. Jo dybere sprækken er, jo sværere er det at fjerne kontaminering.

UST-børster er fremstillet i henhold til principper for godt hygiejnisk design med en sprække på kun 2 mm, hvilket letter fjernelsen af kontaminering sammenlignet med andre børster på markedet i dag.

Stansede børster

Stansede børster, hvor børstehårene også er fastgjort med resin

Ultra Safe Technology